Parfumerie Trésor – 香氣藝廊

中環置地廣塲中庭3樓318號舖

電話: (852) 6510 0922

星期一至星期六:11:00 – 19:30
星期日及公眾假期:12:00 – 19:00

 

Parfumerie Trésor – 香氣寶庫

尖沙咀圓方2樓2078號舖

電話: (852) 2711 5922

星期一至日:11:00 – 20:00

或給我們留言